About Us

Watami Vietnam aims to bring more Japanese cuisine experience to Vietnam market

View more

Our Interior

KYO WATAMI SERENITY

KYO WATAMI Serenity

KYO WATAMI Serenity

KYO WATAMI Serenity

KYO WATAMI GRILL & SUSHI

KYO WATAMI Serenity

KYO WATAMI Serenity

KYO WATAMI Serenity

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Hồ Tùng Mậu

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

Watami Thảo Điền

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

Our Menu

Our Location

Promotions

ẤM LÀNH VỊ LẨU NHẬT GIÁ CHỈ TỪ 249,000 VND/NGƯỜI

Mở tiệc tinh hoa - Thưởng vị nguyên bản tại nhà hàng WATAMI JAPANESE DINING

Mở tiệc tinh hoa - Thưởng vị nguyên bản tại nhà hàng KYO WATAMI

Mở tiệc linh đình tại hệ thống nhà hàng Watami Japanese Dining

Happy hour - All you can drink only 79K/Pax at Watami Japanese Dining

News - Events

Happy New Year 2020

ISE Egg

6/10/2019
Watami Founder’s interview on VnExpress

27/6/2019
Grand Opening of the 1st KYO WATAMI Grill & Sushi at Serenity Sky Villas

20/6/2019
Soft Opening of the 1st KYO WATAMI Grill & Sushi