Locations

KYO WATAMI SERENITY

Serenity Sky Villas, 259 Dien Bien Phu, W7, D.3, HCMC.

1900 636372 

View map

Mon - Sun:

11am - 2pm

5pm - 11pm

Last Order: 9:45pm
KYO WATAMI SERENITY

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

16 Thao Dien, W. Thao Dien, D.2, HCMC

02873 050 040

View map

Mon - Sun:

10:30 am - 11pm

WATAMI JAPANESE DINING THẢO ĐIỀN

WATAMI JAPANESE DINING HỒ TÙNG MẬU

50 Ho Tung Mau, W. Ben Nghe, D.1, HCMC

02873 050 041

View map

Mon - Sun:

10:30 am - 11pm

WATAMI JAPANESE DINING HỒ TÙNG MẬU