𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐒 - 𝟑𝟎% 𝐎𝐅𝐅 𝐎𝐍 𝐅𝐎𝐎𝐃


🌞 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐁𝐄𝐒 - 𝟑𝟎% 𝐎𝐅𝐅 𝐎𝐍 𝐅𝐎𝐎𝐃
Từ Thứ 2 đến Thứ 5 mỗi tuần.
Bạn đã sẵn sàng cho một bữa tiệc mùa hè nóng bỏng chưa? Tham gia cùng chúng tôi tại KYO WATAMI Grill & Sushi và tận hưởng GIẢM GIÁ 30% cho tất cả các món ăn từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần!
Hãy tận hưởng hương vị tươi mới, tăng cường năng lượng và trải nghiệm tuyệt vời.
🛎 Đặt bàn ngay tại số 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝟔𝟑𝟖𝟑𝟐𝟖
⭐ Chương trình không áp dụng cùng lúc với các #ƯuĐãi khác.
---
🌞 Ready for a sizzling summer feast? Join us at KYO WATAMI Grill & Sushi and indulge in 𝟑𝟎% 𝐎𝐅𝐅 𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲! Fresh flavors, energy boost, and ninja chopstick skills included.
Dive into the deliciousness now!
🛎 Book your table now at 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝟔𝟑𝟖𝟑𝟐𝟖
⭐ Offer cannot be combine with other promotions.
--------------------
𝐊𝐘𝐎 𝐖𝐀𝐓𝐀𝐌𝐈 𝐆𝐫𝐢𝐥𝐥 & 𝐒𝐮𝐬𝐡𝐢
Address: 259 Dien Bien Phu St., District 3
Watami - Always brings smiles